Tip 2 diyabet ameliyatı kimlere yapılır?

Tip 2 diyabet ameliyatı, obezite ile ilişkili tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Bu ameliyatlar, kilo kaybını hızlandırarak vücuttaki insülin direncini azaltmayı amaçlar. Tip 2 diyabet, genellikle obezite ile ilişkilidir ve kilo kaybı, şeker metabolizmasını olumlu yönde etkileyebilir. Bkz. Tip 2 Diyabet (Şeker) Ameliyatı

Tip 2 diyabet ameliyatı kimler olabilir?

Tip 2 diyabet ameliyatları, genellikle aşağıdaki durumlarda düşünülebilir, ancak her hasta farklıdır ve ameliyat için uygunluk durumu bireysel olarak değerlendirilmelidir:

 1. Obezite ile Birlikte Tip 2 Diyabet:
  • Genellikle vücut kitle indeksi (VKİ) 35’in üzerinde olan ve tip 2 diyabeti olan bireyler düşünülür. Ancak bazı durumlarda, VKİ 30-35 arasında olan hastalara da ameliyat önerilebilir, özellikle diğer tedavi yöntemleri etkisiz kaldığında.
 2. Diyabet Kontrolü Zor Olan Durumlar:
  • İnsülin ve diğer diyabet ilaçları ile iyi bir kontrol sağlanamıyorsa, ameliyat düşünülebilir.
 3. Diğer Sağlık Sorunları:
  • Obezite ile birlikte tip 2 diyabet, diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu durumda, ameliyat hem kilo kaybını sağlamaya hem de sağlık sorunlarını iyileştirmeye yönelik bir seçenek olabilir.
 4. Motivasyon ve İsteklilik:
  • Ameliyat adaylarının, ameliyat sonrası yaşam tarzı değişikliklerine uyum sağlamaya ve gerekli diyet ve egzersiz düzenlemelerini yapmaya istekli olmaları önemlidir.
 5. Ameliyat Risklerini Anlama:
  • Ameliyatın potansiyel riskleri ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu risklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Her hasta için uygun olan tedavi planı farklıdır ve tip 2 diyabet ameliyatı, sadece diğer tedavi seçenekleri başarısız olduğunda veya uygun olmadığında bir seçenek olarak değerlendirilmelidir. Ameliyat öncesi, hasta ve doktor arasında detaylı bir değerlendirme yapılmalı ve potansiyel faydalar ile riskler dikkate alınmalıdır.

Tip 2 Diyabet ameliyatı kimlere yapılmaz?

Tip 2 diyabet ameliyatları herkese uygulanmaz ve bazı durumlarda bu tür cerrahi müdahaleler önerilmeyebilir. İşte tip 2 diyabet ameliyatlarının yapılmayabileceği durumlar:

 1. Düşük Vücut Kitle İndeksi (VKİ):
  • VKİ 30’un altında olan bireylerde tip 2 diyabet ameliyatları genellikle önerilmez. Ameliyatın riskleri ve potansiyel faydaları dikkate alınmalıdır.
 2. Sağlık Sorunları:
  • Ciddi kalp, karaciğer, böbrek veya solunum sorunları gibi başka sağlık sorunları olan bireylerde ameliyat riskli olabilir.
 3. Psikososyal Faktörler:
  • Ameliyat adaylarının psikososyal durumu, ameliyat sonrası yaşam tarzı değişikliklerine uyum sağlama kapasitesini etkiler. Psikiyatrik sorunlar, ameliyat için engel oluşturabilir.
 4. Ameliyat Sonrası Uyum Sorunları:
  • Ameliyat sonrası döneme uyum sağlama konusunda isteksiz veya hazırlıksız olan bireylerde ameliyat önerilmeyebilir.
 5. Risk Toleransı:
  • Ameliyatın potansiyel risklerine karşı düşük bir toleransa sahip olan bireylerde, ameliyat yerine diğer tedavi seçenekleri değerlendirilebilir.
 6. Geçmiş Ameliyatlar veya Sağlık Durumu:
  • Daha önceki mide veya bağırsak ameliyatları geçirmiş olanlar veya belirli sağlık durumlarına sahip olan bireylerde ameliyat risklidir.

Her hasta benzersizdir ve tip 2 diyabet ameliyatı için uygunluğu belirlemede bir dizi faktör dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirmeler genellikle bir multidisipliner sağlık ekibi tarafından yapılır, ve ameliyat kararı hasta ile doktor arasında detaylı bir görüşme ve değerlendirme sonucunda alınır.

Tip 2 Diyabet ameliyatı kaç saat sürer?

Tip 2 diyabet ameliyatlarının süresi, kullanılan spesifik cerrahi tekniklere, hastanın genel sağlık durumuna ve ameliyatın karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle bu tür ameliyatlar birkaç saat sürebilir.

Mide küçültme ameliyatları, örneğin mide bypass ameliyatı veya sleeve gastrektomi, genellikle 1 ila 3 saat arasında sürebilir. Bu süre, cerrahi ekibin deneyimine, hastanın anatomik özelliklerine ve ameliyatın özel gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir.

Ameliyat süresi, hastanın ameliyat sonrası iyileşme sürecini etkileyebileceği için önemlidir. Ancak süre, her hastanın durumuna göre değişebilir ve bu konuda kesin bir süre vermek zordur. Cerrahi ekibiniz size ameliyat süresi ile ilgili daha spesifik bilgiler verebilir.

Tip 2 Diyabet ameliyatı riskleri nelerdir?

Tip 2 diyabet ameliyatlarının, her cerrahi müdahalede olduğu gibi belirli riskleri vardır. Bu riskler, ameliyatın tipine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Tip 2 diyabet ameliyatlarının potansiyel riskleri:

 1. Genel Anestezi Riskleri:
  • Ameliyat sırasında kullanılan genel anesteziye bağlı komplikasyonlar, nadir olsa da mevcuttur. Bunlar arasında alerjik reaksiyonlar, solunum problemleri veya anesteziye bağlı diğer sorunlar bulunabilir.
 2. Enfeksiyon:
  • Her cerrahi müdahalede olduğu gibi, ameliyat bölgesinde enfeksiyon riski vardır.
 3. Kanama:
  • Ameliyat sırasında veya sonrasında kanama olabilir.
 4. Tromboz (Pıhtı Oluşumu):
  • Uzun süreli hareketsizlik nedeniyle, ameliyat sonrası dönemde tromboz oluşma riski vardır.
 5. Bağırsak Problemleri:
  • Bağırsak tıkanıklığı, bağırsak kaynaklı problemler veya diğer bağırsak sorunları gelişebilir.
 6. Yara Problemleri:
  • Ameliyat bölgesinde yara iyileşme problemleri ortaya çıkabilir.
 7. Asit Reflü (Gastroözofageal Reflü):
  • Sleeve gastrektomi gibi ameliyatlar, asit reflü riskini artırabilir.
 8. Vitamin ve Mineral Eksiklikleri:
  • Mide küçültme ameliyatları, vücudun bazı vitamin ve mineralleri emme yeteneğini azaltabilir, bu da eksikliklere yol açabilir.
 9. Hastanede Kalış Süresi:
  • Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi uzayabilir, özellikle komplikasyonlar gelişirse.
 10. Diyabet Kontrolü Değişiklikleri:
  • Ameliyat sonrasında, bazı hastalarda tip 2 diyabet kontrolünde geçici değişiklikler görülebilir.

Her hasta farklıdır ve ameliyat riskleri kişisel sağlık durumuna göre değişir. Hasta ve cerrahi ekibin, ameliyatın potansiyel faydalarını ve risklerini detaylıca değerlendirmesi önemlidir.

whatsapp